info@wizmed.pl
ul. Jagiellońska 85/14, 70-437 Szczecin