Firma

Grupa WizMed, powstała w oparciu o firmę Dudziak i Partnerzy.
Tworzy ją 2 wspólników – Joanna Dudziak oraz Krzysztof Kopera

 

W

WizMed to grupa działająca w obszarach IT oraz szkoleniowo-doradczym. Przede wszystkich oferuje szkolenia biznesowe, doradztwo oraz mentoring. Wizmed tworzą jej właściciele jednak nie tylko

I

Partnerzy, którzy razem pracują na wspólny sukces. Partnerzy to trenerzy kompetencji miękkich, biznesu, menadżerowie, konsultanci, coachowie, specjaliści w konkretnych dziedzinach i mentorzy, którzy dysponują

Z

profesjonalną wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Partnerzy to także firmy parnerskie, jak informatyczne, szkoleniowo – zawodowe, które swoją działalnością uzupełniają kompleksowość oferty Grupy WizMed


CYKL PRACY Z KLIENTAMI